Joop Mulder †

Joop Mulder was een van de presentatoren van de LMC. Hij kwam voort uit een groep enthousiastelingen die lid was van de Leidse afdeling van Minjon, AVRO's jeugdomroep.

Joop had ontegenzeggelijk een goede radiostem en viel zowel bij Minjon als de LMC op door zijn zorgvuldige wijze van stemgebruik en uitspraak. Bij de LMC kon Joop met de presentatie van de verschillende programma's veel "vlieguren" maken. Hij bouwde op deze manier aan de professionalisering van zijn omroepambities. Het zal in het begin van de zeventiger jaren geweest zijn, dat Joop op auditie mocht komen bij Martha Doyle, toendertijd chef-omroeper van de KRO.

Hilversum stelde zware eisen aan de omroepers, in die tijd een apart en gerespecteerd vak. Deze vakmensen achter de microfoon waren een autoriteit op hun gebied en spraken beschaafd Nederlands. De verstaanbaarheid stond voorop.

Een verzorgde uitspraak van plaattitels van populaire songs en klassieke werken, zowel in het Nederlands als de moderne talen, was een absolute voorwaarde om met succes omroeper te kunnen worden. Joop kwam door de zware test bij de KRO heen en kon bij deze omroep aan de slag. Hij heeft een aantal jaren voor de KRO gewerkt.

Joop Mulder, met een sigaret in de ene hand en de tekst in de andere, vol met ambities om vooral een heel goede omroeper te worden.

Bij de LMC was Joop de man van de presentatie en samenstelling van goed verzorgde programma's. Met de correcte uitspraak die daarbij hoorde.