Over deze site

Het initiatief voor deze website is, hoe kan het anders, in 2007 genomen door de oprichter van de Leidse Muziekcentrale: Ton Vermond.
GeÔnspireerd door de aanwezigheid bij hem thuis van grote hoeveelheden banden, foto's, dia's en relikwieŽn uit de bloeiperiode van LMC: grofweg 1960-1980.
De website werd vormgegeven en gelanceerd eind 2007 door zijn zoon Bas, weliswaar met behulp van Microsoft FrontPage Express 2.0, maar niet zonder een forse dosis inspanning.

De volgende stappen waren het verzamelen en inpassen van de enorme hoeveelheden tekst-, beeld- en geluidsmateriaal. Ook hierin is Ton Vermond de regisseur. Uitvoerenden waren Jan Groeneweg (fotobewerking en maken en bewerken van de benodigde stuurprogramma's: de html-bestanden), diens zoon en ICT-expert Maarten Groeneweg voor de professionele opzet van de stuurprogramma's en stylesheets.
Voor de productie en bewerking van vele teksten is dankbaar gemaakt van de journalistieke capaciteiten van Peter Meijers.
En, last but not least, veel is te danken aan de enthousiaste medewerking van de vroegere presentatoren en technici, die in groten getale hun verhalen en foto's hebben opgestuurd.
Zij hebben per telefoon, brief, e-mail etc. duidelijk laten merken dat deze website een feest van herkenning is. Dat geeft de inspiratie om hiermee verder te gaan.

het contactadres voor deze website is