Peter Valentijn

Peter Valentijn verzorgde regelmatig de techniek van de wekelijkse Nederlandse Top-40 uitzending.
Hieronder volgt zijn eigen lezing van zijn levensloop tijdens en na de LMC tijd: