ARCHIEF

Zwijgt Hilversum's mooiste stem voorgoed?

Krantenartikel
Radio LMC ReŁnie 2015

Voor de zesde keer kwam een groep oud-LMC vrijwilligers bijeen om goede herinneringen op te halen uit de tijd dat ze actief waren bij de Leidse Muziek Centrale. Inmiddels is dat alweer bijna een halve eeuw geleden.
De tijd vliegt echt om en juist daarom is het leuk om weer eens terug te kijken op de activiteiten van toen: Ton Vermond en Ap Ruygrok hadden als voorbereiding een leuke wandelroute door de stad voorbereid.
De sleutelstad was tenslotte de bakermat van de LMC.

Traditioneel is het Centraal Station in Leiden het ontmoetingspunt: de 'reisleiders' Ton en Ap waren ter begroeting op het station aanwezig. Peter Meijers was de eerste die aankwam, gevolgd door Ineke Hoogakker en daarna completeerde Paul Keet het gezelschap.
Een rit met de bus voerde de oud LMC-ers naar de Merenwijk en na een korte wandeling bereikte de groep het huis van Ton. Daar stond Els, weer helemaal opgeknapt na een lastige periode met medische ingrepen, klaar met koffie en appeltaart.
Tijd genoeg om de oude verhalen op te halen, er werd weer veel gelachen en de groep, inmidddels allemaal genietend van de AOW, keek terug op die leuke LMC tijd. Het is opmerkelijk dat je ook regelmatig leest dat de mensen destijds betrokken bij Radio Veronica, eenzelfde gevoel hebben en die tijd herbeleefden alsof ze een troep jonge honden waren. Juul Geleick, ťťn van de voormalige Veronica-technici spreekt altijd over 'de mooiste tijd van mijn leven'.

Feit is dat ook de mensen die voor de LMC als vrijwilliger hebben gewerkt een goed gevoel hebben over hun activiteiten in de studio van de LMC in de Leidse Mauritsstraat. En achteraf gezien een mooi startpunt voor hun werkzame leven, al dan niet bij de omroep.

Na een smakelijk lunch, (dank aan Els en Ton) was het tijd voor het tweede deel van de reŁnie: de genoemde wandeltocht door de Leidse binnenstad. De route voerde over de Hooglandse Kerkgracht waar achter een fraaie poort de voormalige gebouwen van het Geologiemuseum werden bekeken. De wandeling ging verder door de Haarlemmerstraat, naar de Burcht en een bezoek aan de vernieuwde Vroom en Dreesmann vestiging in Leiden.
Daar is ook restaurant 'La Place', op de bovenste verdieping van het warenhuis. Het restaurant is prachtig verbouwd en heeft nu een unieke lichtval. Tenslotte werd de LMC reŁnie traditioneel afgesloten met een diner in Woo Ping, het Chinese toprestaurant. Ook dit restaurant is volledig verbouwd, maar de Chinese rijsttafel smaakte weer als vanouds.

We kunnen terugzien op een geslaagde reŁnie, een welbestede dag en we kijken alweer vooruit naar de zevende editie van de reŁnie van de Leidse Muziek Centrale in 2016.

Onderstaande foto's geven een impressie van deze dag.

EERSTE LUSTRUM LMC DAG 9 MEI 2013

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar werd de LMC ReŁnie gehouden. Na een succesvolle lancering van de Radio LMC website kwam Ton Vermond in 2009 met het idee om een reŁnie te organiseren. Daartoe kwamen vijf oudere jongeren voor het eerst na vijfenveertig jaar bijeen. En naar nu blijkt het begin van een leuke traditie. Ton Vermond en Ap Ruygrok kwamen ook dit jaar weer naar het centraal station in Leiden om de voormalige LMC-medewerkers Paul Keet , Peter Meijers en Ineke Lichtenveldt te verwelkomen. Omdat Paul zijn schema een tikje afwijkend was dit jaar, werd hij later op de dag opgevangen bij het station.
Intussen ligt "die goeie ouwe LMC tijd" alweer bijna negenenveertig jaar achter ons. Reden genoeg om onder het genot van koffie met gebak, zoals altijd voortreffelijk verzorgd door Els, de vrouw van Ton, herinneringen op te halen. En dat ging door tijdens de lunch.
Zelfs tijdens de vijfde reŁnie zijn er weer veel 'nieuwe' herinneringen die boven komen en af en toe gaat een luide lach door de kamer.
De reŁnisten gingen vervolgens weer naar het station om Paul Keet af te halen. Een warm welkom van Ton, Ineke Ap en Peter voor de nestor van de groep LMC vrijwilligers en tevens reŁnisten. Gezamenlijk werd een wandeltocht gemaakt naar de Hortus Botanicus, onderdeel van de Leidse Universiteit.
Vorig jaar was er een vaartocht door de Leidse grachten. Die voerde onder meer langs de Sterrenwacht van de Universiteit Leiden, een instituut met wereldfaam. Ditmaal bleef de groep op het vaste land en kreeg de gelegenheid de eveneens befaamde Hortus Botanicus te bezoeken. Exotische planten en bloemen waren te zien, sommige vrijwel uitgestorven soorten in een geheel vernieuwde drie etages hoge kas. Op dit terrein wordt hard gewerkt aan de renovatie en nieuwbouw van een tweetal andere kassen.
In de parken tussen de gebouwen waren prachtige tulpenbedden te zien. Het laatste deel van de wandeling voerde langs de sterrenwacht, waar een informatieve tentoonstelling over astronomie was te zien.

De reŁnie werd afgesloten met de traditionele Chinees-Indische rijsttafel in het befaamde Chinese restaurant Woo Ping in de Lange Diefsteeg in Leiden. Voldoende gelegenheid om tijdens dit gezellig samenzijn niet alleen over de historie van de LMC te praten, maar ook leuke herinneringen op te halen over de ervaringen van de afgelopen jaren in het werk en daarbuiten.
Het organiserend team Ton en Ap hebben opnieuw een leuke dag geregeld, het eerste lustrum is een feit met tevreden reŁnisten.
Iedereen kijkt uit naar de zesde reŁnie in 2014.

Onderstaande foto's geven een impressie van deze dag.

LMC DAG 17 MEI 2012

Ton Vermond en Ap Ruygrok kwamen op 17 mei 2012 naar het centraal station in Leiden om de voormalige LMC medewerkers Paul Keet , Peter Meijers en Ineke Lichtenveldt te ontvangen voor de vierde reŁnie van de voormalige LEIDSE MUZIEKCENTRALE/Radio LMC.
Gelet op het succes van de drie voorafgaande jaren was het voor de groep weer goed om elkaar te zien en te praten over "die goeie ouwe LMC tijd", die alweer meer dan achtenveertig jaar achter ons ligt.
Onder aanvoering van LMC oprichter Ton Vermond, ging het gezelschap zoals gebruikelijk met de bus naar het woonadres van Ton. Els (de vrouw van Ton) had de koffie en gebak al klaargezet, een prestatie want na een medische ingreep moet Els nog steeds fysiotherapie ondergaan. De lunch was weer voortreffelijk en vormde de aanloop voor de reŁnisten om met Els en Ton een rondvaart door Leiden te maken, aan boord van de rondvaartboot van rederij Rembrandt.
Dat was weer een aardige afwisseling met de wandelingen die werden gemaakt in de voorafgaande jaren. Zoals langs Mauritsstraat 18a, de historische plaats waar ooit de LMC studio was op de tweede verdieping van dit pand. Ap heeft zijn best gedaan om zelfs het meest verborgen hofjes in Leiden te vinden en op te nemen in de wandelingen in 2009, 2010 en 2011.
De rondvaart van nu voerde langs historische plekjes in Leiden, dat er vanaf het water toch heel anders uitziet. Zoals de sterrenwacht, de hortus botanicus en de voormalige meelfabriek. De tocht vergde de uiterste stuurmanskunst van de kapitein, want Hemelvaartsdag trok veel bezitters van sloepen naar de soms smalle wateren in de Leidse binnenstad. Bij enkele bruggen was de manoevreerruimte minimaal en moesten de sloepen wel eens ruimte maken voor de veel grotere rondvaartboot.
Traditiegetrouw werd ook deze reŁnie afgesloten met een voortreffelijke rijsttafel in het Chinese restaurant Woo Ping in de Lange Diefsteeg. Een welbestede dag, terugkijken en uitwisselen van informatie over de huidige activiteiten te midden van een groep gelijkgestemden is altijd leuk. Maakt de LMC de rij vol tot het eerste lustrum is de vraag. Er zijn al geluiden dat enkele voormalige medewerkers willen aansluiten bij deze lustrumviering. Ton gaat dat zeker in goede banen leiden.

De vierde reŁnie was heel geslaagd. Mede dankzij de inzet van Ton en Els en Ap, die natuurlijk toch met iets speciaals moeten komen voor het eerste lustrum in 2013.

Onderstaande foto's geven een impressie van deze dag.

LMC DAG 1 MAART 2011

Voor de derde keer kwamen een aantal LMC-medewerkers, te weten Paul Keet, Peter Meijers, Ineke Lichtenveldt en Ap Ruygrok naar de stad van de voormalige LEIDS MUZIEKCENTRALE / Radio LMC om elkaar te zien en te praten over "die goeie ouwe LMC tijd".

Na ontvangst door de oprichter van het LMC Ton Vermond op het station van Leiden vertrok het gezelschap met de bus naar het woonadres van Ton.
Alwaar Els (de vrouw van Ton) de oud-medewerkers ontving met koffie en gebak.

Na een gezellige lunch vervolgden de oud-LMC-ers de weg om de Mauritsstraat te bezoeken. Het adres waar de oude LMC studio was gevestigd. Tegenwoordig is de straat ingeklemd in de splinternieuwe wijk Nieuw Leyden.

Na even voor een foto geposeerd te hebben voor het oude studioadres nr. 18A, volgden wij de door Ap Ruygrok bedachte stadsroute.
De dag werd besloten met een heerlijk diner bij de oudste chinees van Leiden: Woo Ping, gelegen in het oude centrum van Leiden.
Na een hartelijk afscheid vertrokken we allemaal voldaan richting huis.

Op naar de volgende reŁnie!

Onderstaande foto's geven een impressie van deze dag.

   Een oude foto met nieuwjaarswens uit 1967 inspireerde Peter Meijers om een nieuwe foto voor 2013 te maken.
Vanaf de top en vlnr: Ineke Lichtenveldt, San Hartwijk, Frank Garnier, Els Vermond, Ap Ruygrok, Paul Keet,Ton Vermond en Peter Meijers.

Kerstkaart 2012